تیرآهن هاش سنگین (HEB)

یکشنبه مورخ 30 خرداد ماه 1400

فروش تمامی کالاها فقط با صدور فاکتور رسمی و ارائه گواهی ارزش افزوده معتبر از شرکت خریدار، امکان پذیر می باشد.

(با تایید موجودی و قیمت هنگام خرید)

نام کالانوعبرندواحد فروشسایزحالتبارگیریقیمت-ریال
تیرآهن بال پهن موازی (IPB)سنگین (HEB)اسپانیا، کره
ذوب آهن
اصفهان
کیلوگرم10استانداردانبار تهران270/000
12310/000
14195/000
16156/000
18144/000
20160/000
22290/000
24320/000
26310/000
28290/000
30250/000
40
ذوب آهن
اصفهان
کیلوگرم30نرمالانبار تهران
اسکرول به بالا