تیرآهن هاش سبک (HEA)

یکشنبه مورخ 30 خرداد ماه 1400

فروش تمامی کالاها فقط با صدور فاکتور رسمی و ارائه گواهی ارزش افزوده معتبر از شرکت خریدار، امکان پذیر می باشد.

(با تایید موجودی و قیمت هنگام خرید)

نام کالانوعبرندواحد فروشسایزحالتبارگیریقیمت-ریال
تیرآهن بال پهن موازی (IPB)سبک (HEA)اسپانیا، کره
ذوب آهن
اصفهان
کیلوگرم10استانداردانبار تهران270/000
12270/000
14255/000
16310/000
18144/000
20245/000
22290/000
24310/000
26290/000
28290/000
30290/000
36280/000
40280/000
اسکرول به بالا