تیرآهن بال پهن موازی (تیرآهن هاش) - IPB

تیرآهن بال پهن به دلیل شباهت به حرف انگلیسی (H) با نام هاش شناخته می‌شود. شرکت بتلهم (Bethlehem) اولین تولیدکننده تیرآهن های بال پهن موازی می‌باشد، این شرکت پس از تولید تیرهای IPE اقدام به طراحی و ساخت تیرآهن های IPB نمود که تحولی عظیم در صنعت فولاد بود، به دلیل سطح مقطع بیشتر نسبت به سایر تیرآهن‌ها، استحکام این دسته بیشتر بوده و به عنوان ستون یا تکیه گاه استفاده می‌شود. به دلیل استحکام بالاتر تیرهای IPB میتوان در هنگام تولید، طول آنها را بیشتر در نظر گرفت.

این دسته از تیرآهن ها به دو صورت سبک (HEA) و سنگین (HEB) تقسیم بندی می‌شوند.

تیرآهن های هاش مورد استفاده در صنعت ایران از لحاظ تولید به دو دسته خارجی (اسپانیا ، کره ، ترکیه و..) و داخلی (ذوب آهن اصفهان ) تقسیم می‌شوند. در جدول زیر مشخصات ظاهری تیرآهن های هاش سبک و سنگین را می توان مشاهده نمود. تیرآهن های فوق مطابق با استاندارد DIN1025-2  و استاندارد ملی ایران ISIRI 14484 می‌باشد.

جدول شماره1: مشخصات ابعادی و وزن تیرآهن های بال پهن موازی سنگین (HEA)

جدول فوق با نام جداول اشتال شناخته می شوند. طراحی این جدول به منظور کاهش خطای احتمالی در محاسبات مهندسی و افزایش دقت و صرفه جویی در زمان استفاده می شود. در جدول فوق طبق ابعاد هاش، ارتفاع، عرض بال، ضخامت جان، ضخامت بال انحنای گوشه ها و وزن تیرآهن ذکر شده است. این جدول مطابق با استاندارد DIN آلمان تدوین شده است.

جدول شماره 2: مشخصات ابعادی و وزن تیرآهن های بال پهن موازی سنگین (HEB)

در جداول زیر میتوان مشخصات آنالیز شیمیایی و خواص مکانیکی تیرآهن های  IPB را مشاهده نمود. آلیاژ های تولید شده مطابق با استاندارد ملی ایران ISIRI 14484 و استاندارد DIN 1025-2  می باشد.

جدول شماره 3: آنالیز شیمیایی تیرآهن های بال پهن موازی

جدول شماره 4: خواص مکانیکی تیرآهن های بال پهن موازی

اسکرول به بالا