تیرآهن هاش سبک (HEA)

دوشنبه مورخ 24 مرداد ماه 1401

فروش تمامی کالاها فقط با صدور فاکتور رسمی و ارائه گواهی ارزش افزوده معتبر از شرکت خریدار، امکان پذیر می باشد.

(با تایید موجودی و قیمت هنگام خرید)

نام کالانوعبرندواحد فروشسایزحالتبارگیریقیمت-ریال
تیرآهن بال پهن موازی (IPB)سبک (HEA)اسپانیا، کره
ذوب آهن
اصفهان
کیلوگرم10استانداردانبار تهران300/000
12300/000
14230/000
16335/000
18155/000
20230/000
22305/000
24315/000
26285/000
28295/000
30295/000
36280/000
40270/000
اسکرول به بالا