تیرآهن هاش سنگین (HEB)

دوشنبه مورخ 30 آبان ماه 1401

فروش تمامی کالاها فقط با صدور فاکتور رسمی و ارائه گواهی ارزش افزوده معتبر از شرکت خریدار، امکان پذیر می باشد.

(با تایید موجودی و قیمت هنگام خرید)

نام کالانوعبرندواحد فروشسایزحالتبارگیریقیمت-ریال
تیرآهن بال پهن موازی (IPB)سنگین (HEB)اسپانیا، کره
ذوب آهن
اصفهان
کیلوگرم10استانداردانبار تهران530/000
12-----
14220/000
16220/000
18220/000
20260/000
22-----
24520/000
26-----
28590/000
30520/000
اسکرول به بالا