تیرآهن هاش سنگین (HEB)

پنجشنبه مورخ 31 خرداد 1403

فروش تمامی کالاها فقط با صدور فاکتور رسمی و ارائه گواهی ارزش افزوده معتبر از شرکت خریدار، امکان پذیر می باشد.

(با تایید موجودی و قیمت هنگام خرید)

نام کالانوعبرندواحد فروشسایزحالتبارگیریقیمت-ریال
تیرآهن بال پهن موازی (IPB)سنگین (HEB)اسپانیا، کره بحرین
ذوب آهن
اصفهان
کیلوگرماستاندارد12انبار تهران-----
14300.000
16300.000
18300.000
20570.000
22570.000
24570.000
32750.000
50750.000
32750.000
36750.000
40 الی 50750.000
اسکرول به بالا