تیرآهن هاش سنگین (HEB)

سه شنبه مورخ 15 شهریور ماه 1401

فروش تمامی کالاها فقط با صدور فاکتور رسمی و ارائه گواهی ارزش افزوده معتبر از شرکت خریدار، امکان پذیر می باشد.

(با تایید موجودی و قیمت هنگام خرید)

نام کالانوعبرندواحد فروشسایزحالتبارگیریقیمت-ریال
تیرآهن بال پهن موازی (IPB)سنگین (HEB)اسپانیا، کره
ذوب آهن
اصفهان
کیلوگرم10استانداردانبار تهران320/000
12320/000
14195/000
16165/000
18155/000
20168/000
22310/0000
24310/000
26320/000
28295/000
30250/000
اسکرول به بالا