تیرآهن هاش سنگین (HEB)

دوشنبه مورخ 3 مهرماه 1402

فروش تمامی کالاها فقط با صدور فاکتور رسمی و ارائه گواهی ارزش افزوده معتبر از شرکت خریدار، امکان پذیر می باشد.

(با تایید موجودی و قیمت هنگام خرید)

نام کالانوعبرندواحد فروشسایزحالتبارگیریقیمت-ریال
تیرآهن بال پهن موازی (IPB)سنگین (HEB)اسپانیا، کره بحرین
ذوب آهن
اصفهان
کیلوگرم12استانداردانبار تهران550.000
14315.000
16320.000
18410.000
20420.000
24580.000
26600.000
32620.000
50640.000
اسکرول به بالا