Steel billet

شمش فولادی CIS: قیمت‌ها به دلیل پیشنهادها و درخواست‌های قیمتی پایین‌تر از سوی چین، کاهش یافت.

شمش فولادی CIS: قیمت‌ها به دلیل پیشنهادها و درخواست‌های قیمتی پایین‌تر از سوی چین، کاهش یافت. ادامۀ مطلب »