ماه: مهر 1400

Green Steel

فولاد آمریکا ضمن رعایت الزامات زیست محیطی، قیمت‌های بی سابقه را تجربه می‌کند اما وجود برخی ریسک‌ها، این بازار پر رونق را با کاهش فعالیت همراه می‌سازد.

فولاد آمریکا ضمن رعایت الزامات زیست محیطی، قیمت‌های بی سابقه را تجربه می‌کند اما وجود برخی ریسک‌ها، این بازار پر رونق را با کاهش فعالیت همراه می‌سازد. ادامه »

اسکرول به بالا