شاخص مدیران خرید (PMI) – مهر1402

شاخص مدیران خرید (PMI) مهر1402

با توجه به آمار منتشر شده در خصوص شاخص مدیران خرید میزان خرید (مهر 1402) توسط اتاق بازرگانی ایران به بررسی اطلاعات منتشر شده می پردازیم. در مقاله ی شاخص مدیران خرید (شامخ) به بررسی این شاخص تا شهریور 1402 پرداخته شد که نشانه های رکود عمیق مشهود بود. با توجه به اطلاعات منتشر شده در چهار ماه اخیر نشان می دهد که شامخ بخش صنعت به بیشترین میزان(53.11) رسید است . شامخ کل اقتصاد با کمی نزول به عدد 54.15 رسید که حاکی رکود ادامه دار در کل اقتصاد می باشد. در ادامه به بررسی شاخص مدیران خرید در کل اقتصاد و بخش صنعت و نهایتا بخش صنایع فلزی خواهیم پرداخت.

 

  • شامخ کل اقتصاد – دوره چهل و نهم

 

شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مهر ماه 54.15 گزارش شده است. در این گزارش شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده 47.10 بوده که کمترین مقدار سه ماهه خود را از مرداد ماه را  ثبت نموده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز در مهرماه عدد 72.25 بوده است که بیشترین مقدار سه ماهه اخیر است. همچنین شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده نیز با ثبت عدد 59.96 بیشترین افزایش را طی5  ماه اخیر به ثبت رسانده است. شاخص میزان صادرات کالا و خدمات با ثبت عدد 49 برای چهارمین ماه متوالی در رکود است، اگرچه شدت کاهش به میزان جزیی کمتر از شهریور بوده است. همچنین شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی عدد 49.56 را ثبت کرد که برای سومین ماه پیاپی کمتر از 50 گزارش شده است. انتظارات نسبت به بهبود فعالیت کسب و کارها در مهر ماه با ثبت عدد 65.78 خوشبینی فعالان اقتصادی را برای ماه آینده نشان می دهد. اما شدت انتظارات خوشبینانه در مقایسه با ماه قبل که عدد 70.5 بوده، کاهش داشته است. اگرچه خوشبینی فعالان اقتصادی در بسیاری از موارد به دلیل نوسانات زیاد و بی ثباتی شرایط اقتصاد کشور مطابق انتظار پیش نرفته است.

 

  • شامخ صنعت – دوره شصت و یکم

 

براساس داده های به دست آمده از بنگاههای بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در مهر ماه عدد 53.11 ثبت کرده است. این میزان نسبت به ماه قبل بهبود داشته و بیشترین مقدار چهار ماهه اخیر از تیر ماه را به ثبت رسانده است. هرچند برخی از رشته فعالیت ها با کاهش شاخص صنعت و رکود در تقاضا روبرو بوده اند. در مهر ماه، به غیر از موجودی مواد اولیه خریداری شده که با کاهش روبرو بوده، سایر مؤلفه ها بیشتر از ۵۰ گزارش شده اند. شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده با ثبت عدد 45.81 برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است. سرعت کاهش این شاخص بیشترین مقدار هشت ماه اخیر (به جز فروردین ماه) را به ثبت رسانده است. شاخص میزان صادرات کالا و خدمات با ثبت عدد 49.72 برای چهارمین ماه پیاپی کمتر از 50 ثبت شده است. اگرچه سرعت کاهش آن در مقایسه با ماه های قبل کمتر است اما همچنان زیر عدد 50 گزارش می شود. شاخص میزان فروش محصولات با ثبت عدد 48.9 همچنان برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است هرچند شدت آن در مقایسه با شهریور ماه کمتر است. شاخص موجودی محصول موجود در انبار با ثبت عدد 58.19 مانند ماه قبل افزایشی بوده است. این میزان برای دومین بار بیشترین مقدار در سری 61 ماهه را به ثبت رسانده است.

  • شاخص صنایع فلزی از نگاه شاخص مدیران خرید مهر 1402

 

شاخص صنایع فلزی در مهر ماه بر روی عدد 46.7 ثبت شده شد که نشان دهنده ی رکود در این بخش از صنعت می باشد. همچنین شاخص میزان فروش محصولات عدد 36.2 را نشان می دهد که یکی از پایین ترین اعداد در کل شاخص می باشد. این میزان نشان دهنده ی عمق رکود در این بخش صنایع فلزی کشور می باشد. همچنین شاخص موجودی محصول نهایی در انبار با ثبت عدد 63.8 عدم تقاضای کافی در این بخش از صنعت را نشان می دهد.

  • سخن آخر
 
علیرغم اینکه شاخص کل و صنعت در مهرماه افزایشی و بیشتر از 50 ثبت شده است  که نشان از رونق فعالیت اقتصادی نسبت به ماه قبل است. اما بر اساس اطلاعات بدست آمده میتوان گفت، مشکل کمبود نقدینگی و تأمین ارز و تسهیلات بانکی مشکلات فراوانی را برای شرکت ها ایجادکرده است. از جمله ی این مشکلات می توان به  کمبود مواد اولیه و پیمان سپاری ارزی اشاره کرد که باعث کاهش صادرات بخش تولید شده است. همچنین استمرار مشکلات مربوط به اتخاذ قوانین ناگهانی و غیرکارشناسی از سوی گمرک، وزارت صمت، بورس کالا موجب مشکلاتی جدی برای شرکت ها شده است.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا